Ο Σύλλογος μας

Η αστικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας είχε ως αποτέλεσμα την ερήμωση των χωριών της επαρχίας και την γιγάντωση των μεγάλων πόλεων. Έτσι και οι κάτοικοι του Φαναρίου εγκατέλειψαν την γενέτειρα τους και κατευθύνθηκαν κυρίως στην Αθήνα και σε λιγότερο βαθμό στην Πάτρα και στην Λάρισα. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν πολλούς Φαναρίτες να εγκατασταθούν στις μεγάλες πόλεις ήταν οικονομικοί και κοινωνικοί.


Πάντα όμως είχαν στο μυαλό και στην καρδιά τους το Φανάρι. Τα όμορφα μέρη μας, τους ανθρώπους, τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις με τις οποίες μεγάλωσαν. Επίσης, ποτέ δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για το χωριό τους και να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το βοηθήσουν όσο μακριιά και να βρίσκονταν. Εκτός από το Φανάρι, είχαν ανάγκη να βρίσκονται στην αχανή Αθήνα σε επαφή με τους συγγενείς τους, συμμαθητές και φίλους συμπατριώτες. Με αυτό το σκεπτικό και ύστερα από πολλές ζυμώσεις και προσπάθειες δημιουργήθηκε ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΑΡΙΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» με δύο βασικούς στόχους:


Α) Να φέρνει σε επαφή τους Φαναρίτες που δεν κατοικούν πια στο χωριό με σκοπό να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις σχέσεις τους, να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να μην επιτρέψει την αποξένωση των επόμενων γενιών που δεν θα έχουν γεννηθεί στο Φανάρι.

Β) Να προσπαθεί να βοηθήσει το Φανάρι με δωρεές και κοινωφελή έργα.


Για να πετύχει τους σκοπούς του ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται και ελέγχεται από την Γενική Συνέλευση των μελών. Να σημειωθεί πως ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας.